Welkom bij Kelder Consultancy

Kelder Consultancy is een organisatie die zich zowel richt op Verzuimcoaching, Re-integratiecoaching en Personal Coaching. Ook wordt er op consultancy-basis advies gegeven op terrein van Verzuimmanagement zowel voor werknemer alsook werkgever(leidinggevende). Deze coachings en consultancyvormen zijn in te zetten ter ondersteuning van ontwikkelprocessen van mens in bedrijf en organisatie daar waar het gaat om doorstroom, persoonlijke ontwikkeling en verzuimmanagement.

Kelder Consultancy (Coaching en Advies) is opgericht door Jan Kelder(1955).  Oplossings en resultaat gericht coachen is het uitgangspunt. Daarnaast ligt de focus op de totale procesbegeleiding binnen organisaties.

Profielschets

“Ik combineer mijn kennis over wat mensen beweegt met mijn ervaring en visie op organisatorische processen”